torstai 21. syyskuuta 2017

Kaupunki ei jätä rauhaan Karstun ja Ikkalan kouluja

Kuten moni lohjalainen luki eilen Länsi-Uusimaasta, Lohjan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnalle esitetään Karstun ja Ikkalan koulujen lakkauttamista syksystä 2018 alkaen.

Toivon, että talousarvion esityksestä poistetaisiin sellaiset kohtaat ja ettei vastaesitykselle olisi tarvetta. Joka tapauksessa tein jo nyt Lotta Paakkunaisen (Kesk) kannattamana vastaesityksen. Voin vetää esityksen pois, jos lautakunta on samaa mieltä kuin Lotta ja minä. 

Ihmettelen miksi kokousasiakirjoissa ei ole annettu tietoa Karstun ja Ikkalan kouluista vaan meidän lautakunnan jäsenten on pitänyt pyyttää niitä. Kaikki olennaiset kokousasiakirjat pitää olla kokousasiakirjoissa ilman erillisiä pyytelemistä.

Tässä vastaesitykseni:
VASTAESITYS: Ikkalan ja Karstun koulujen lakkautusesitykset on poistettava talousarvioesityksestä 2018. 

PERUSTELUT: Talousarvioesityksen kohdissa 2.1.4 ja 2.1.5 todetaan Ikkalan ja Karstun koulujen syksyllä 2018 tapahtuvan lakkauttamisen aiheuttamista säästöistä ja henkilöstövaikutuksista. 

Tällaisia lakkautuspäätöksiä ei ole tehty eikä niitä tule talousarvioon ottaa edes "linjapäätöksinä" (termi, jota Katri Kalske Länsi-Uusimaassa 20.9.2017 käyttää).

Hyvinvointijohtaja Kalskeen käyttämä, yrityspalvelupäällikkö ennuste Ikkalan koulun lapsimäärän trendistä 15 vuoden aikajänteellä on tarkoitushakuinen ja pyrkii osoittamaan, että Ikkala olisi kuoleva kylä. Vuonna 2031 Ikkalassa olisi Tapiolan arvauksen mukaan vain 19 alakouluikäistä lasta. Todellisuudessa Ikkala on kuitenkin myös lapsiperheille vetovoimainen kylä, ellei vetovoimaisuutta tarkoituksellisesti tuhota esim. lakkauttamalla kyläkoulu.

Ikkalan koulu on kyläyhdistyksen suorittaman katselmoinnin mukaan hyvässä kunnossa. Koulu sijaitsee moreeniharjun päällä, joten kosteusongelmia tuskin voi syntyä. Peruskorjauksia on tehty, mm. vesikatto, ilmastointi ja keittiö uudistettu hiljattain. Puukoulussa eli "nuorisotalossa" on juuri uudistettu puutyöluokan ilmastointi ja kaikki koneet. Lohjan kaupunki ei ole tehnyt koulusta kuntokartoitusta, vaan ainoastaan viivottimella katsonut konsultin tekemästä teoreettisesta kaaviosta "kuntoluokituksen" (termi, jota Kalske käyttää mm. Länsi-Uusimaassa 20.9.2017). Kuntoluokituskaaviossa vaikuttavia tekijöitä ovat ainoastaan koulun ikä (joka kuntoluokituksessa on virheellinen, oikeat valmistumisvuodet ovat 1982 ja 1938) sekä "kuluminen". Samasta konsultin kaaviosta katsoen pitäisi välittömästä lakkauttaa kaikki Helsingin keskustan kaikki historialliset koulut!
Ikkalan ja Pusulan koulujen oppilasennusteet 7-12 vuotiaiden osalta. Tämä ei ole salassa pidettävä asiakirja. Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999 6§ 1 mom 5-kohta.


 

Ei kommentteja: