Lohjan demareiden kuntavaaliohjelma 2017

PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA - RAKENNETAAN LOHJAA YHDESSÄ
1. Uudistuva Lohja – seudullinen suurkunta
Haluamme, että Lohjalla on innostava ilmapiiri, joka tukee asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen arjen sujuvuutta ja mahdollistaa heidän menestymisensä. Suhtaudumme avoimin mielin tulevaan ja hyödynnämme uusia toimintatapoja rohkeasti kaupungin toiminnassa. Vauhditamme elinvoimaa tukevia hankkeita, parannamme Lohjan mainetta yrittäjäystävällisenä paikkakuntana ja edistämme junaratahanketta. Toimiva joukkoliikenne tukee alueiden tasa-arvoa. Varmistamme lohjalaisten äänen kuuluvuuden kuntarajojemme ulkopuolella, rakentavassa yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
2. Vuorovaikutteinen ja inhimillinen päätöksenteko
Rakennamme Lohjaa yhdessä ja sitoudumme päätöksenteossa toimimaan hyvässä yhteistyössä yli ryhmärajojen etsien enemmän yhdistäviä, kuin erottavia tekijöitä. Poliittisten irtopisteiden keräämisen sijaan keskitymme yhteisen tulevaisuutemme rakentamiseen. Painotamme päätöksenteossa inhimillisyyttä ja oikeudenmukaisuutta. Kehitämme asiakasraatien ja lähidemokratian toimivuutta sekä varmistamme asukkaan mielipiteen kuuluvuuden.
3. Inhimillisyyttä ja turvaa
Turvaamme saumattomat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kunnalla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa hyvinvointityössä, vaikka sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakuntien vastuulle. Varmistamme vanhustemme hoivan ja hoidon laadun toteutumisen riittävällä määrällä hoitajia. Asiakasmaksut eivät saa estää tarvittavan hoidon saantia. Julkisia palveluita ei tule yhtiöittää pakolla.
4. Varhaiskasvatus ja koulutus tulevaisuutemme valttina
Panostamme lapsiin ja nuoriin. Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus emmekä vaaranna sen toteutumista korkeilla maksuilla tai ylisuurilla ryhmillä. Kavennamme koulujen välisiä eroja ja huolehdimme, että jokaiselle oppilaalle annetaan hänen tarvitsemansa tuki. Ilman tasa-arvoista koulutusta ei ole tasa-arvoista Lohjaa. Jokaisen nuoren tulee saada opiskelupaikka lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Luksian ja Laurean toiminta on turvattava.
5. Terveellinen ja turvallinen ympäristö
Pidämme huolta ympäristöstämme. Kaavoituksella mahdollistamme sekä monimuotoisen asumisen ja yrittämisen että upean luontomme säilymisen koko Lohjan alueella. Kehitämme mm. Aurlahden alueesta kaikkia kaupunkilaisia palvelevan virkistys- ja tapahtuma-alueen. Hyödynnämme kiertotaloutta kaupungin toiminnassa, edistämme energiatehokkuutta ja lisäämme uusiutuvan energian käyttöä. Terveelliset kaupungin toimitilat ovat perusedellytys. Lisäämme arjen turvallisuutta ja asuinalueiden viihtyvyyttä.
6. Liikunta ja kulttuuri voimavarana
Panostamme liikuntaan ja kulttuuriin. Ne tuovat iloa sekä edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Lohjalla tulee olla kaikille mahdollisuus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan. Hyödynnämme julkisia tiloja tehokkaammin harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Toteutamme elinvoimaa lisäävät liikuntahankkeet ja mahdollistamme eri kulttuuritapahtumien toteutumisen.
7. Talous kestävällä pohjalla
Hoidamme Lohjan taloutta vastuullisesti ja vaalimme oikeudenmukaisuutta päätöksenteossa. Hillitsemme käyttötalouden kustannusten nousupainetta rakenteellisilla uudistuksilla. Huolehdimme, että Lohja on reilu työnantaja, emmekä hae pikavoittoja henkilöstön kustannuksella. Priorisoimme koulutukseen ja kaupungin elinvoimaan liittyviä investointeja. Sitoudumme pitämään kunnallisverotuksen kilpailukykyisellä tasolla. 
Osa Lohjan demariehdokkaista työväentalossa 24.2.2017. (Kuva, Pekka Rässänen).

Ei kommentteja: