keskiviikko 11. huhtikuuta 2018

Lohjan lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Kartun koulun lakkauttamista


En missään nimessä voi ottaa kantaa muiden lautakunnan jäsenten puolesta enkä edes oman puolueen jäsenten äänestyspäätöksen puolesta. Tietenkin keskustelemme eri ihmisten kanssa, ja keskustelutkin vaikuttavat siihen, kuinka jäsentelemme asioita. Loppujen lopuksi, kuitenkin jokainen meistä miettii asioita ja tekee johtopäätöksiä ja päätöksiä itsenäisesti. Voin siis ainoastaan kertoa,  miksi äänestin nyt Karstunkoulun lakkauttamisen puolesta. 

Kävin koko kokousmateriaalin läpi. Asiakirjoja oli yhteensä 44 tuore sisäilmatutkimus mukaan lukien.  Osa materiaalista oli jo mukana edellisessä lautakunnan kokouksessa, ja silloin vastustin selvityksen tekemistä kyseisestä koulusta.

Edellinen valtuusto oli päättänyt Karstun koulun siirtämisestä Routiolle Roution koulun valmistumisen jälkeen. Roution koulu valmistui viime vuonna. Sen rakentaminen maksoi  noin 12 miljoonaa euroa ja sen kapasiteetti on 260 oppilaalle. Tällä hetkellä Roution koulussa on 162 oppilasta. Karstun koulusta Roution koululle on noin 10 kilometria.

Edellä sanottuun voi vastata, että se oli edellisen valtuuston päätös, josta uudet valtuutetut eivät ole vastuussa. Olemme kuitenkin vastuussa nykyisen ja myös tulevaisuuden Lohjasta. Lohjan taloudellinen tilanne (velkaantuminen) ja kouluverkoston haasteet (tällä hetkellä noin kuudessa koulussa on sisäilmaongelmia) ovat olennaisia. Useita miljoonia euroja on mennyt väistötiloihin ja eilen, samassa lautakunnan kokouksessa, päätimme Ojamon koulun yhden luokan (yhdeksän luokan) väistötiloista. 

Taloudessa ei ole runsaasti vaihtoehtoja silloin kun talous on kovassa puristuksessa. Voisimme nostaa veroja ja näin karkottaa potentiaalisia uusia asukkaita, voisimme lainata lisää rahaa ja olla yksi Suomen velkaantuneimmista kunnista, ja myös sillä keinolla karkottaa uusia asukkaita ja jättää tuleville sukupolville velkainen perintö. 

Karstun koulussa pitäisi tehdä mittavia remontteja, jotta tiloista saataisiin moderneiksi luokkahuoneiksi. Miksi siis ei voisi hyödyntää Roution koulun valmiiksi rakennettua uutta ja modernia oppimisympäristöä?

Moni vanhempi on huolissaan suuremman koulun toiminnasta ja kiusaamisesta. Roution koulu palkittiin parhaaksi Kivakouluksi nimenomaan siksi, koska se on pystynyt taistelemaan tehokkaasti kiusaamista vastaan.  Tämä ei tietenkään poista sitä, ettekö kiusaamista esiintyisi jatkossakin.
Jos Roution koulu olisi vanha ja rähjäinen, en olisi äänestänyt kuten äänestin. Näin ei kuitenkaan nyt ole.

En missään nimessä toivo, mutta pahoin aavistan, että seuraava koulu, joka on lakkautusuhan alla, on Ikkalan koulu, koska jo viime vuonna meillä oli Ikkalan koulun kohtalo lautakunnan kokouksessa. Ikkalan koulun koululaisten määrä on nyt kuitenkin eri luokka kuin Karstun koulun. Ikkalan kouluun tulee nyt syksyllä lisää oppilaita ja siellä olisi noin 50 oppilasta.  Karstun koulussa tulevana lukuvuonna olisi vain 24. 

Ennen kuin Ikkalan koululaiset voisivat siirtyä Pusulan kouluun, Pusulan koulusta pitäisi tehdä sisäilmatutkimuksia ja kaikki mahdolliset selvitykset ja korjaukset. Pusulan koulu on rakennettu kuoppaan. En siirtäisi lapsia sisäilmaongelmalliseen kouluun. (En väitä, että Pusulan koulussa olisi sisäongelmia vaan pitäisi olla varmaa, ettei siellä ole). Pusulan oppimisympäristön pitäisi olla uusi ja moderni, kuten Roution koulussa. Myös pusulalaiset lapset ansaitsevat parasta.

Ikkalan koulun kiinteistön tulevaisuus mietityttää. Ikkalan koulu ei ole mikään pieni hirsikoulu, kuten Karstun koulu, vaan iso mäellä sijaitsevä punatilinen rakennus joka ei helposti ja edullisesti muovautuu yksityiseen käyttöön. 

Silloin, kun Nummi-Pusula liittyi Lohjaan, ehkä nummipusulalaiset päättäjät eivät tienneet tai päätökselle ei merkinnyt mitään millaisessa kunnossa Lohjan kouluverkko oli.  Ennen vanhaan Lohjalla sisäilmaongelmien annettiin olla. Nyt ei anneta olla ja se on hyvä asia. Voi silti kysyä, miksi korjata niin monta yksikköä saman aikaan. Eikö pitäisi tehdä lista, korjata ja rakentaa hillitymmin kuin nyt? Raha palaa nopeasti, jos niin haluaa.

Ei kommentteja: