lauantai 9. joulukuuta 2017

Karstun koulun lakkauttamisesta

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa (7.12.2017) päätettiin Karstun alueen opetuksen järjestämisestä Lohjan kaupungin virkamiesten esityksen mukaisesti.

 Kuten Länsi Uusimaa -lehden uutisessa on sanottu, äänestin esitystä vastaan ja samalla annoin tukeni vastaesitykselle.

Miksi? Tässä joitakin perusteluja, toivoen, että ne herättäisivät pohdintoja Lohjan koulujen ja koululaisten tulevaisuudesta.
- lasten vähäinen määrä yhtenä lukuvuonna ei ole vahva perustelu koulun lakkauttamiselle. Jos laskeva trendi jatkuu, koulun tilannetta on syytä tarkastaa ja silloinkaan ei ole pakko tehdä lopullisia ratkaisuja.
- Se, että kaksi kokousta sitten lautakunta ei osoittanut rahaa Karstun koulun toiminnalle ei ole perustelu sille, että koulu on pakko lakkauttaa. Virkamiespäätöksellä rahaa löytyisi, kuten raha löytyy muihin menoihin!  Muuten, selvitys on vain muodollinen seikka ja virkamiesten työajan ja kaupungin resurssien tuhlausta.
- Onko olemassaoleva kouluselvitystä, joka ei olisi johtanut koulun lakkauttamiseen? Ei ole. 

- Suurten koulujen vaikutuksista opetuksen laatuun ja lasten hyvinvointiin ei ole olemassa tutkimuksia.
- Ei ole vielä selvitetty edellisen valtuustokauden tehtyjen eri koulujen lakkautusten vaikutuksia opetuksen laatuun, Lohjan väestökehitykseen ja kaupunkilaisten elämään.
- Moni Lohjan jäljellä olevista kouluista on homeessa ja korjauksen tarpeessa. Väistötilojen hankinta on kallista. Suurten yksiköiden vaikeudet, vaikkapa koulusaneerausten aiheuttamat kulut ovat huomattavan suuria. Niihin uppoaa suuria summia.

- Suhteellisen hyvässä kunnossa olevien koulujen sulkeminen on epäloogista. Lakkautuksen sijaan kouluja pitää kehittää. Miksi esimerkiksi Roution ja Karstun ym. kouluihin ei siirretä oppilaita siäilmaongelmien kanssa kamppailevista kouluista?

- Pienen Karstun koulun menot ovat hiekanjyvä kokonaisuudessa. Haetut taloudelliset säästöt eivät ole suuria suhteutettuna koulun sulkemisen aiheuttamaan pahoinvointiin koulun alueen asukkaille ja Lohjan imagoon lapsiystävällisenä kaupunkina.
- Haja-asutusalueilla olevat koulut tarvitsevat koulurauhan eikä jatkuvaa pelkoa oman koulun kohtalosta.
- Lohjan kaupungin strategiassa puhutaan kauniisti kaupunkilaisten mielipiteiden kuuntelemisesta. Tärkeä asia sinänsä, mutta jos kaupunkilaisten mielipiteet eivät vaikuta päätöksentekoon, kuunteleminen ei silloin merkitse mitään.

Tämä on henkilökohtainen kantani, eikä demareiden kanta. 

Lohjan kaupungin virkamiesten esitys:
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää

1. laatia selvityksen Karstun koulun toiminnan järjestämisestä tulevaisuudessa;

2. edetä esitetyn aikataulun mukaisesti asiaa koskevassa päätöksenteossa;

3. pyytää asiasta lausunnot vetovoima- ja palvelutuotantolautakunnilta 2.1.2018 mennessä.
Kokousasialistassa oleva aikataulu: 

Päätöksenteon aikataulutus- 7.11.2017 pidetty Karstun koulun vanhempainyhdistyksen edustajien kanssa keskustelutilaisuus koulun lakkauttamisprosessista ja vaikuttamismahdollisuuksista
- 16.11.2017 pidetty julkinen aluetoimikunnan tilaisuus, jossa esitelty koulun lakkauttamisprosessi ja vaikuttamismahdollisuudet
- 7.12.2017 lasten, nuorten ja perheiden lautakunta tekee päätöksen mahdollisesta Karstun koulun lakkauttamisen /toiminnan järjestämisen selvityksen laatimisesta
- 16.1.2018 avoin tiedotustilaisuus, jossa esitellään selvitysluonnosta
- 8.12.2017 - 31.1.2018 kuulemisaika kaikille asiasta kiinnostuneille
- erikseen pyydetään lausunnot Karstun koulun vanhempainyhdistykseltä, aluetoimikunnalta, Lohjan rehtorit ry:ltä, LOOP ry:ltä ja Nuorisovaltuustolta
- 6.2.2018 lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käsittely, päätösesitys asiasta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
- 19.2.2018 kaupunginhallituksen käsittely
- 14.3.2018 kaupunginvaltuusto päättää asiasta

Ei kommentteja: