torstai 21. syyskuuta 2017

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokousasialista

Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta kokoontuu tänään päättämään tärkeistä asioista.  (Tästä pääset lautakunnan kokousasialistaan).

Arvion, että näistä seuraavista pykälistä tullaan keskustelemaan. Numeroita on paljon, mutta pitää muistaa, että jokainen päätös vaikuttaa tavalla tai toisella ihmisten arkeen ja elämään:

Asialistan pykälä 3 Lohjan esikoulujen ja peruskoulujen koulumatkakuljetusten periaatteet 1.10.2017 alkaen ja kouluteiden vaarallisuusmäärittely 1.10.2017.
Esitys on nyt, että Lohjalla Koululiidun vaarallisuusluokitusta muutettaisiin 0-3-luokkalaisten osalta yhdellä portaalla vaarallisemmaksi. Kuljetusoikeuden piiriin tulisi 27 oppilasta lisää, josta 16 tarvitsisi kouluautokuljetuksen ja loput linja-autokuljetuksen. Tarvittaisiin 1-2 kouluautoa lisää. Kustannuksina se on virkamiesten mukaan 100 000-140 000 euroa!
Huomioon ottaen sen, että tämä esitys johtuu lautakunnan edellisen kokouksen päätöksistä, koska silloin päätettiin eri oikaisuvaatimuksista, niin minusta tämä esitys kohtelee kaikkia lapsia yhdenvertaisemmin kuin edellisen kokouksen päätökset.
Ennen kuntaliitoksia Lohja ei käyttänyt Koululiidun suosituksia. Systeemi ei ota huomioon kaikkia tekijöitä ja siksi se ei voi olla kuin raamattu, vaan ohje.

Asialistan pykälä 7 Valtuustoaloite A2-kielen opiskelun mahdollistamisesta. Aloite on Maaret Laineen ja sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tekemä.
Esityksessä sanotaan muun muassa, että perusopetuksen kielitarjontaan lisätään saksan ja ranskan kielet neljännestä vuosiluokasta alkaen vapaaehtoisena A2-kielenä lukuvuonna 2018-2019 alusta. Ryhmien minimikoko on 12-16 oppilasta. Kielten oppiminen kannattaa aina ja parasta on, että uusia mahdollisuuksia on tarjoilla.


Asialistan kohta 8. Sari Hutun ja vihreiden aloite lohjalaisten lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseksi. Nyt esitetään ”harrastussetelin” myöntämistä hakemuksesta ja perheiden taloudellinen tilanne huomioon ottaen. Yrityksistä ja yhdistyksistä, jotka järjestävät harrastuksia ja jotka vastaanottavat seteleitä, tehdään lista, joka annetaan ”harrastussetelin” saajalle. Jos setelin arvo on 70 euroa, on palvelualueen kokonaiskustannus 20 576 euroa. Harrastusseteli otettaisiin käyttöön 1.8.2018-31.5.2018.

Harrastusseteleiden järjestäminen ei ole lakisääteistä toimintaa. Luin, että eduskunnassa vasemmistoliiton kansanedustaja Risto Kalliorinne on tehnyt aloitteen harrastussetelistä. Vuosi sitten nuorisojärjestö Allianssi esitti eduskunnalle lausuntonsa asiaan. Siinä sanotaan muun muassa, että setelistä ei saa muodostua nuoria erotteleva tai stigmatisoiva tekijä, vaikka seteli myönnettäisiin tulosidonnaisin perustein ja se olisi suunnattu vähävaraisten perheiden nuorille esimerkiksi Kelan myöntämänä etuutena. Allianssi esittää, että myös etsivän nuorisotyön tekijä tai muu nuoren kanssa toimiva ammattilainen voisi antaa nuorelle harrastussetelin nuoren tarpeiden mukaisesti.

Toinen tärkeä seikka nuorten lausunnosta on se, että he katsovat, että pitää olla myös muita harrastusmahdollisuuksia, jotka eivät sitoisi lapsia ja nuoria. Hyvä kysymys on sekin, että mitä sitten tapahtuu kun setelin käyttöaika loppuu. Harrastuksen päättyminen taloudellisista syistä on rankka kokemus. Joka tapauksessa idea on kuitenkin hyvä varsinkin vähävaraisten lasten kannalta.

Asialistan kohta 9 talousarvio. Liitteenä olevassa hyvinvointitoimialan lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan talousarvioesityksessä sivulla viisi lukee: ”Ikkalan ja Karstun koulun lakkauttamiset syyskauden 2018 alusta säästävät palkkakustannuksista 92500 euroa.”
Tuo esitys on Lohjan kylien kehityksen vastainen. Ikkalan koulun käyttöaste on tänä lukuvuonna 69% yksi Lohjan koulujen korkeimmista! Koulurakennus on hyvässä kunnossa verrattuna muihin Lohjan koulurakennuksiin. Säästöt ovat pieniä verrattuna koulun sulkemisen aiheuttamiin esim. kuljetuskustannuksiin ja muutoksiin lasten ja perheiden arkeen. Tästä kirjoitan nyt lisää seuraavasssa postauksessa: Karstun ja Ikkalan koulujen lakkautusuhasta.

Kaupunkitalon Monkola, jossa suuria päätöksiä tehdään. Kasvaava Lohja on yksin Lohjan kasvustrategian kärkipäämääristä. Hyvinvoivan koulun lakkauttaminen ei edistä sitä. 


Ei kommentteja: