keskiviikko 19. huhtikuuta 2017

Lohjan uusi valtuusto ja pakolaiset

Vuonna 2013 Lohjan valtuusto päätti ottaa 30 pakolaista. Silloin Lohjan valtuusto äänesti seuraavasti: demareista 5 valtuutettua sanoi ei ja 7 kyllä. Mielipiteet puolueessa jakautuivat melko fifty-fifty.

Kokoomuksessa 3 sanoi ei ja 8 kyllä. Kokoomus oli siis tuolloin pakolaismyönteinen! Vihreät olivat pakolaismyönteisin puolue koska vihreiden kaikki viisi valtuutettua sanoivat kyllä. Keskustalaisista 1 sanoi ei ja 4 kyllä. Vasemmistoliittolaisista 5 sanoi ei ja vain 2 sanoi kyllä! Perussuomalaisista 4 sanoi ei ja 2 sanoi kyllä. Vasemmistoliitto oli siis puolueista kielteisin!

Nyt ennen kuntavaaleja Helsingin Sanomien vaalikoneessa kysyttiin: Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Kävin lukemassa uusien valtuutettujen vastauksia. Erikoista oli, että nykyisistä valtuutetuista yli puolet (28 valtuutettua) ei ollut vastannut HS:n vaalikoneeseen lainkaan! Lohjan valtuustossa on 51 valtuutettua eli vain 23 valtuutettua vastasi HS:n vaalikoneeseen. Noista 23 valtuutetuista vain muutama perusteli kantansa kyseiseen kysymykseen.

Täysin eri mieltä oli 3 valtuutettua: yksi demari, yksi kokoomuslainen ja yksi perussuomalainen. Osittain eri mieltä oli kaksi demaria, kaksi kokoomuslaista ja kaksi perussuomalaista. Osittain samaa mieltä oli 10 valtuutettua. Täysin samaa mieltä oli vain 4 valtuutettua: kaksi vihreää, yksi demari ja yksi vasemmistoliittolainen.

Pakolaisten vastaanottamista vastustetaan yleensä muun muassa sillä, että ensin on pidettävä huolta omista heikko-osaisista ja vasta sitten muista.

Selitys on huono koska 90-luvun lamasta yhteiskunnassa on ollut suhteellisesti hyvin paljon huono-osaisia. Hyvä kysymys on, miksi kansalaisten huono-osaisuudelle ei ole tehty mitään. Olisiko yhteiskunnan arvoilla asian tekemisissä? On äänestetty valtaan puolueita, jotka eivät pidä huolta köyhien tilanteen parantamisesta. Köyhiä, työttömiä syyllistetään ja heitä ei auteta. Vain silloin, kun pitää auttaa "muiden köyhiä" muistetaan, että meilläkin on köyhiä! 

Helsingin Sanomien vaalikonekysymyksessä ei puhuta turvapaikanhakijoista, vaan vain pakolaisista. Pakolaiset ovat usein kaikista heikoimmassa asemassa olevia. 

Lohjan tori on autio vaalien jälkeenkin.
Perussuomalaiset Riikka Slounga-Poutsalo ja Jussi Halla-aho vaalitöissä Lohjan torilla 25.3.2017. 

Ei kommentteja: