sunnuntai 19. toukokuuta 2019

Lohjan valtuusto lakkautti kolme kyläkoulua mutta Ikkalan koulu säilyy

Valtuuston kokous 15.5.2019 oli pitkä ja rankka. Kokousasialistalla oli talouden tasapainottamisohjelma, ja liitteenä oli neljän lautakunnan säästölistaa. Valtuuston puheenjohtajan esityksestä kävimme ensin asialistan muita asiakohtia läpi.

Oli varsin erikoista, että samalla kun valtuuston piti päättää veronmaksajien kurittamisesta palveluita leikkaamalla, piti myös päättää oli Ojamon monitoimijatalon allianssin toteuttamisvaiheeseen siirtymisestä ja investointipäätöksestä. Tämän investointikohteen rakennuskustannusten arvio on noin 20 miljoonaa euroa. Mistä ne rahat saadaan? Päätösesityksessä luki, että Lohjan kaupungin vuoden 2020 talousarvioon, vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmaan ja jälkivastuuajalle varataan määrärahat hankkeen toteuttamista varten myöhemmin valittavan rahoitusmallin mukaan.

Lohjan valtuustoryhmän Jan Tallqvist ei vastustanut ojamolaisten koulutilojen järjestämistä, mutta kyseenalaisti monitoimijatalon järkevyyden ottaen huomioon, että Lohjan väestöennuste on kielteinen. Tallqvistin tekemä vastaesitys on tässä: ”Esitän, että tämä ASIA #3: Ojamotalon allianssin toteutusvaiheeseen siirtyminen / investointipäätös palautetaan valmisteluun ja tarkastellaan uudestaan koulun oppilaskapasiteetti. Tarkastelussa tulee huomioida laskevat lapsiennusteet, väistökouluista vapautuvien tilojen käyttö, jo suunnitellut Laurentiustalo ja Järnefeltin vaikutukset, sekä mahdollisuus säätää oppilaaksiottoaluetta. Sen jälkeen koulumitoitus tarkistetaan niin, ettei rakenneta ylisuurta koulua, vaan suunnitellaan koulu, joka on laajennettavissa ja joka voidaan toteuttaa vaiheittain muuttuvien tarpeiden mukaan.”

Suhtaudun kriittisesti megasuuriin kouluihin monista syistä. Yksi konkreettinen perustelu on se, että suurten monitoimitalojen sisäilmaongelmat merkitsevät miljoonien eurojen menoja korjauksiin ja väistötiloihin. Väistötilojenkin tulee olla massiivisia. Toinen perustelu on ympäristönäkökulma. Palvelurakenteen keskittäminen pakottaa kaukanakin asuvat kuntalaiset tulemaan palvelun ääreen omilla autoillaan. Lohjalla ei ole toimivaa julkista liikennettä. Pieniä koululaisia kuljetetaan tuntikausia ympäri Lohjaa aamuin illoin. Lapsille jää vähemmän aikaa harrastuksiin. Myös työntekijöiden työmatkat ovat pitkiä. Hiilijalanjälkeä syntyy.

Koska vastaesitys oli tehty ja kannatettu, äänestimme asiasta. Olin Jan Tallqvistin esityksen kannalla. Tallqvistin esitys kuitenkin hävisi, ja Ojamon monitoimijatalon projektia jatketaan.

Eri päätösten jälkeen siirryttiin illan hankalimpaan asiaan eli säästölistojen käsittelyyn.

Ryhmäpuheenvuoroissa vedottiin haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Sdp:n Jarmo Aho kertoi SDP:n lähteneen siitä, että päätöksiä ei voida siirtää eteenpäin ja toivoi, että jokainen ryhmä tekisi kantansa selväksi ja esittäisi säästövaihtoehtoja. Demarit eivät olleet valmiita nostamaan veroa.

Kokoomuksen Pekka Luoma kertoi, että 6 vuotta sitten kuntaliitoksesta oli tehty selvitys, jossa kuvailtiin uhkia ja mahdollisuuksia. Luoman mukaan Lohjalla uhat ovat toteutuneet, mutta kuntaliitosten potentiaalia ei ole hyödynnetty. Luoman mukaan organisaatiouudistus tehtiin sote-uudistusta silmällä pitäen, mutta organisaatiouudistus ei ole toiminut.

Vihreiden Urpo Uotila esitti kaksi kysymystä. Toinen niistä oli se, että olemmeko epäonnistuneet, kun olemme tässä tilanteessa? Ehkä vastaus Uotilalle löytyy Pekka Luoman sanoista.

Ne päätökset mitä teemme nyt vaikuttavat tulevaisuudessa. Tulevalla valtuustolla on suuria haasteita edessään, ja nykymenolla lisää terveitä kouluja uhrataan monitoimijatalojen alttarille. Raha Lohjalla on tärkeämpää kuin kaikkien lohjalaisten hyvinvointi.

Vasemmiston Matti Pajuoja oli sitä mieltä, että valtuustoryhmässä ei suostuttaisi kaikkeen ja että pienet koulut säilytettäisiin. (Katsoin muuten jälkikäteen, että Matti Pajuoja itse äänesti Ikkalan koulun lakkauttamisen puolesta). Pajuoja puhuu paljon, joten toivon mukaan hänen sormensa vain lipsahti väärälle napille.

Kaupunginhallitus oli poistanut Ikkalan ja Pullin koulut pääsäästölistalta, mutta valtuuston kokouksessa kokoomuslainen Pekka Luoma esitti Ikkalan koulun lakkauttamista. Demari Jarmo Aho kannatti Luoman esitystä. Vastaavasti demari Leena Saari esitti Pullin koulun lakkauttamista, ja Jarmo Aho kannatti sitä.

Valitettavasti valtuuston enemmistö oli sitä mieltä, että Pullin, Maksjoen ja Nummenkylän koulut voidaan lakkauttaa. Nyt kyseisten koulujen lakkauttamispäätös siirtyy lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan käsittelyyn ja sitä kautta taas valtuustoon. Koululaisten siirtoa ei voida heti toteuttaa, koska vastaanottavissa kouluissa pitää tehdä muutoksia. Esimerkiksi Mäntynummen koulun pihaan nousee lähivuosina uusi uljas monitoimijatalo, johon mahtuu satoja oppilaita. Sen hinta on noin 13 miljoonaa euroa. Pysyitte kärryillä investointilistan kohteista. Ojamotalon kustannusten arvio on noin 20 miljoonaa, Laurentiustalon 24 miljoonaa. Koska lasten määrä laskee ja huoli ympäristön tilasta kasvaa voidaan kysyä, mitä järkeä on rakentaa suuren suuria taloja, joihin osa ihmisistä joutuu matkustamaan?

Toiseksi, miksi tietoteknologian etuja ei osata käyttää opetuksessa niin, että koulumatkat vähenisivät? Ennen vanhaan opettajat matkustivat kouluun ja oppilaat menivät kävellen, pyörällä tai hiihtäen. Tulevaisuuden kouluihin mennään autolla, takseilla ja linja-autoilla, vaikka asian pitäisi olla ympäristönäkökulmasta juuri toisin. Vaikka oppilaat tarvitsevat entistä enemmän rauhaa, tuttua ympäristöä ja aikuisten huomiota, tulevaisuuden kouluissa niitä saa olla vähemmän. Kun Karstun koulun oppilailta kysyttiin, miten heillä on mennyt Routiomäen koulussa, moni vastasi, että Karstun koulun pihalla oli mukavampaa.

Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa oli valopilkkuja, kuten se, että Ikkalan koulu säilyy. Nyt toivotaan, että Ikkalan koulu saisi pitkäaikaisen työrauhan. Epävarmuuden ja jatkuvan lakkautusuhan aikaa kun on kestänyt jo kuusi vuotta.


Ryhmäkuri kaventaa demokratiaa

Valtuuston kokouksessa äänestin kuten järkeni ja sydämeni sanoi. Olin ja olen edelleen eri mieltä valtuustoryhmäni muiden jäsenten kanssa paitsi kyläkoulujen lakkauttamisesta ja myös monitoimitalojen rakentamisesta. Tietenkin sisäilmaongelmia pitää hoitaa ja uusia kouluja rakentaa, jos on tarvetta, mutta eri mittakaavassa kuin nyt. Kymmenien miljoonien eurojen sijoittaminen uusien koulujen (monitoimitalojen) hienoihin seinäpintoihin ei tunnu järkevältä sijoitukselta silloin kun jopa tuntikehyksestä leikataan.

Valtuusto leikkasi orkesterilta 135 000 euroa. Sekään ei riittänyt valtuustoryhmälleni, joka halusi leikata 60 000 euroa lisää. Valtuustoryhmän kokouksessa kerroin, että ehdotus ei ollut järkevä, koska vahva kulttuuritarjonta on tärkeä vetovoimatekijä erityisesti eläkeläisille. Olin mielipiteideni kanssa yksin. Hyväksyn erilaiset mielipiteet, ja siksi en hyväksy sellaista toimintatapaa, jossa minun olisi pakko äänestää samalla tavalla kuin muut vain siksi, koska loput heistä ovat keskenään yhtä mieltä asiasta. Ei saa unohtaa, miksi meidät äänestettiin edustamaan valtuustoon lohjalaisia. Ryhmäkuri kaventaa demokratiaa. Varavaltuutettuna vastaan äänestäjille. Mielipiteiden moninaisuus ja erilaisuus on rikkaus, eikä mitään niskurointia.


torstai 16. toukokuuta 2019

Valtuustopuhe Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.5.2019

Kiitoksia kaikille valtuutetuille, jotka äänestivät Ikkalan koulun lakkauttamista vastaan! Nyt toivotaan koululle rauhaa! 

Valtuusto teki periaatepäätöksen Pullin, Maksjoen ja Nummenkylän koulujen sulkemisesta. Äänestin kaikkien kyläkoulujen sulkemista vastaan. Tässä puheeni valtuuston kokouksessa.
______________

Arvoisat lohjalaiset, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tänään päätämme Lohjan tulevaisuudesta. Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Lohjalla toistetaan hokemaa, jonka mukaan “palvelurakennetta on tiivistettävä”. Hokema on käytössä yli puoluerajojen. Jokainen ymmärtää, että “palvelurakenteen tiivistäminen” Lohjan kokoisessa kunnassa ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin reuna-alueiden palveluiden leikkaamista ja näiden alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vähentämistä.

Palvelurakenteen keskittäminen pakottaa kaukanakin asuvat kuntalaiset palvelun ääreen omalla autolla. Esimerkiksi Oinolan monitoimitalo palvelee hyvin Saukkolassa ja Oinolassa asuvia, mutta pusulalaisten täyttyy mennä sinne omalla autolla. Pieniä koululaisia kuljetetaan tuntikausia ympäri Lohjaa aamuin illoin. Myös työntekijöiden työmatkat ovat pitkiä. Hiilijalanjälkeä syntyy.

Suurten monitoimitalojen sisäilmaongelmat tarkoittavat miljoonia euroja korjauksiin ja väistötiloihin. Väistötilojenkin tulee olla massiivisia.

Tänään päätämme mm. neljän kyläkoulun eli Nummenkylän, Maksjoen, Pullin ja Ikkalan koulujen lakkauttamisesta ja mainittujen kylien tulevaisuudesta.

Esitetyt kustannussäästöt tässä ovat virkamiesten tuulesta tempaamia ilman mitään päivänvaloa kestäviä laskelmia. Lisäksi vaikka säästöä vähän syntyisikin, kyläkoulujen lakkauttaminen olisi vastoin kaikkien kyläläisten yhdenvertaisten palvelujen turvaamista ja kuolinisku kylille. Lohjan kaupunki ei ilmeisesti tiedä, mikä on kunnan lakisääteinen tehtävä ja oma strategiansa.

Koulujen alasajo ja toiminnan näivettäminen ovat ristiriidassa Lohjan strategian tavoitteiden kanssa. Kyläkoulujen sulkeminen ja toimintaedellytysten supistaminen ovat vastoin asukaslähtöisyyttä, elinvoimaisuutta ja pyrkimystä aktiivisesti lisätä Lohjan asukasmäärä.

Toivon kuitenkin sydämeni pohjasta, että yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun puolueet eivät jälleen ole tekemässä pahoja virheitä esittämällä ja kannattamalla lisää kyläkoulujen lakkauttamisia Lohjalla.


Ana María Gutiérrez Sorainen
Maaseudun elinvoiman parantamiseen sijoitetut eurot valuvat ojiin kyseenalaisilla päätöksillä.


keskiviikko 15. toukokuuta 2019

Mokaavatko Lohjan demarit tänään?

Tänään Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa päätetään mm. neljän kyläkoulun eli Nummenkylän, Maksjoen, Pullin ja Ikkalan koulujen lakkauttamisesta. 
Kaupunginhallitus poisti Ikkalan ja Pullin koulut pääsäästölistalta, mutta silti osa varsinkin Kokoomuksen ja SDP:n valtuutetuista haluaa äänestää näiden koulujen lakkauttamisesta.
Kuten aiemminkin olen esittänyt, kustannussäästöt tässä ovat virkamiesten tuulesta tempaavia ilman mitään päivänvaloa kestäviä laskelmia. Lisäksi vaikka säästöä vähän syntyisikin, kyläkoulujen lakkauttaminen on vastoin kaikkien kyläläisten yhdenvertaisten palvelujen turvaamista ja kuolinisku kylille. Lohjan kaupunki ei ilmeisesti tiedä, mikä on kunnan lakisääteinen tehtävä.
Toivon sydämeni pohjasta, että yhdenvertaisuuden ja yhteisvastuun puolue SDP ei jälleen ole tekemässä pahoja virheitä esittämällä ja kannattamalla lisää kyläkoulujen lakkauttamisia Lohjalla.
Ikkalan koulu.

sunnuntai 12. toukokuuta 2019

Palvelurakenteen hajauttamista palvelurakenteen tiivistämisen sijaan!

Kuntalain 1 §:n 2 momentin mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Laki siis edellyttää taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä kestävyyttä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa ei edistetä lainkaan tai palveluja ei järjestetä alueilla ollenkaan. Kuntalain säännöksen mukaan näistä on joka tapauksessa huolehdittava.

Lohjalla toistetaan hokemaa, jonka mukaan “palvelurakennetta on tiivistettävä”. Hokema on käytössä yli puoluerajojen.

Lohja on laaja kunta, sen pinta-ala on 1 110 km². Pinta-ala on 3,4 kertaa Espoon pinta-alaa (330 km²) suurempi. Vertailun vuoksi muiden lähikuntien pinta-aloja: Siuntio 250 km², Vantaa 240 km² ja Helsinki 215 km². Pikkupaikkoja siis. Jokainen ymmärtää, että “palvelurakenteen tiivistäminen” Lohjan kokoisessa kunnassa ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin reuna-alueiden palveluiden leikkaamista ja näiden alueiden elinvoiman ja hyvinvoinnin vähentämistä.

Ja sitähän se tarkoittaa. Neitsynlinnan, Nummentaustan, Koisjärven, Karjalohjan, Hyrsylän, Karstun ja Lohjansaaren koulut on lakkautettu. Nummenkylän ja Maksjoen kouluja ollaan lakkauttamassa. Koulujen lakkauttamisella saaduilla pienillä säästöillä ei kateta kymmeniä miljoonia maksavien monitoimijatalojen rakentamiskuluja.

Suurten monitoimitalojen sisäilmaongelmat tarkoittavat miljoonia euroja korjauksiin ja väistötiloihin. Väistötilojenkin tulee olla massiivisia.

Palvelurakenteen hajauttaminen ei välttämättä ole keskittämistä kallimpaa. Kun palvelut ovat lähellä, asiakkaalle ei tule matkakuluja. Palvelurakenteen keskittäminen pakottaa kaukanakin asuvat kuntalaiset palvelun ääreen omalla autolla. Esimerkiksi Oinolan monitoimijatalo palvelee hyvin Saukkolassa ja Oinolassa asuvia, mutta pusulalaisten täyttyy mennä sinne omalla autolla. Pieniä koululaisia kuljetetaan tuntikausia ympäri Lohjaa aamuin illoin. Myös työntekijöiden työmatkat ovat pitkiä. Hiilijalanjälkeä syntyy.

Jos Lohjalla noudatettaisiin kuntalain 1 §:n 2 momenttia, pitäisi heti lakata puhumasta palvelurakenteen tiivistämisestä. Sen sijaan tulisi alkaa miettiä, miten palvelurakennetta hajautettaisiin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Palvelurakennetta tulee hajauttaa niin, että palvelut ovat lähellä ja vaivatta kaikkien kunnan asukkaiden käytössä. Vain palvelurakennetta hajauttamalla Lohja voi edistää asukkaidensa hyvinvointia ja elinvoimaa koko alueellaan.

Valtuusto kokoontuu keskiviikkona 15.5. ja asialistalla on taas esitys monitoimijatalon rakentamiesta. Sen hintalappu on noin 20 miljoonaa euroa. Ja asialistan toisessa kohdassa ovat ne säästölistat.
Pusulan keskustasta Oinolan monitoimijataloon on 14,5 km ja Ikkalasta Oinolaan 22,7 km.

maanantai 6. toukokuuta 2019

Lohjan reuna-alueiden elinvoimaisuutta pitää tukea

Julkisuudessa on keskusteltu paljon siitä, että Lohjan talous on kuralla ja että luottamushenkilöt ja virkamiehet etsivät säästöjä. Raha ei riitä palvelujen järjestämiseen, vaikka Lohjalla velkaa asukasta kohti on suunnilleen koko maan kuntien keskimäärä noin 3300 euroa.

Perjantaina3.5. ja lauantaina 4.5. kaupunginvaltuusto piti seminaarinsa. Valtuustoseminaarin tulosten perusteella kaupunginhallitus päättää keskiviikkona 8.5. ylimääräisessä kokouksessa millaiset talouden tasapainottamisehdotukset se esittää valtuustolle. Jos kaupunginhallitus päätyy yhteisymmärrykseen, 15.5. pidettävässä valtuuston kokouksessa päätetään kaupunginhallituksen esityksestä.

Säästölistoja on käyty läpi lautakuntien eri kokoonpanoissa useita kertoja. Lautakunnat ovat tehneet priorisointinsa pohdintojen ja keskustelujen seurauksena. Silti osa listoista on muutettu virkamiesvoimin. Toisin sanoen, äänestyksellä valitut poliitikot tekivät virkamiesten mielestä "vääriä" priorisointeja. Tämä jos jokin on huonoa hallintoa. Samoin se, että jo tällä valtuustokaudella valtuuston päättämiä asioita tuodaan uudestaan päätettäviksi. Näin esimerkiksi Mäntynummen koulun kohdalla, josta tämä sama valtuusto oli viime vuoden lokakuussa päättänyt, ettei koulua lakkauteta. Nyt koulun lakkauttaminen on kuitenkin taas virkamiesten esityksenä.

Talouden tasapainoa ei voida tehdä kaupungin strategia ja kuntalaki sivuuttamalla  Palvelujen leikkaaminen alueilla, joissa muita palveluita ei ole, ei ole järkevää Lohjan vetovoimaisuuden ja asukkaiden tyytyväisyyden kannalta.

Varavaltuutettuna osallistun valtuuston kokoukseen vain, jos yksi toinen valtuustoryhmän jäsen on estynyt pääsemään kokoukseen. En hyväksy Oinolan hammashoitolan ja Karjalohjan ja Sammatin terveysasemien sulkemista. Jos Ikkalan ja muiden pienkoulujen säilyttämisestä tullaan äänestämään, äänestän niiden jatkon puolesta.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joona Räsänen sanoo Länsi Uusimaa -lehdessä, että valtuustoryhmillä olisi yksimielisyys mm. siitä, että edellä mainitut palvelut säilytetään. "Myös pikkukouluja säästyisi leikkurilta", lehti otsikoi. Se on hyvä uutinen reuna-alueilla asuville lohjalaisille.

Palvelujen tiivistäminen laajassa kunnassa on järkevältä kuulostavaa jargonia, mutta käytännössä tarkoittaa vain reuna-alueiden asukkaiden elinolojen heikentämistä, Lohjan vetovoimaisuuden vähentämistä ja näennäissäästöjä.

Seurataan tilannetta ja katsotaan mitä kaupunginhallituksen kokouksessa päätetään.
Lohjan kaupunkistrategiasta 2017-2025

torstai 2. toukokuuta 2019

Juan Guaidó kaduilla ja Nicolás Maduro bunkerissa

Venezuelassa on osoitettu mieltä Nicolás Maduron hallintoa vastaan. Viime tiistaina näytti siltä, että väliaikaisen presidentti Juan Guaidón johtama kansannousu joidenkin sotilaiden tuella oli alkanut. Spekuloitiin, että armeijan pääkomentaja Vladimir Padrino ja kaksi muuta korkeaa johtajaa olisivat siirtyneet Guaidón leirille. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Myöhemmin on sanottu, että Padrino on sairaalassa.

Nicolás Maduro puhui omille kannattajille ja lupasi rangaista ankarasti pettureita. Maduron ja Suomessa olevien Maduron tukijat ovat sitä mieltä, että Venezuelassa on yritetty tehdä vallankaappaus. Armeijan kenraalit tekevät vallankaappauksia eikä muutama sotilas. Toinen tyypillinen selitys suomalaisilla keskustelupalstoilla on se, että USA on tämänkin "vallankaappausyrityksen" takana ja syynä on se, että USA tahtoo Venezuelan öljyä. Sekin on Maduron puheista. Voi olla, että Suomessa moni ei tiedä tai ei haluta tietää, että USA on ollut Maduron hallinnon öljyn viennin pääkohde. USA:lla on jo Venezuelan öljyä. Venezuela antaa ilmaiseksi ja puoli-ilmaiseksi öljyä Nicaraguan ja Kuuban hallinnoille, mutta USA maksaa öljystä. Onhan se selvä, että USA:n hallinnolla on intressejä Venezuelassa. Mutta myös Venäjällä, Kiinalla ja Kuuballa on. Kuuban talous on ollut vuosia riippuvainen Venezuelan öljystä eikä ole salaisuus, että Venezuelassa on opettajia, lääkäreitä ja sotilaita "avustustöissä".

Kuuban johtajat ovat jo 60 vuoden aikana väittäneet, että imperialismi on vastuussa heidän taloudellisesta tehottomuudesta. Sama puhe toistuu nyt Venezuelassa ja Nicaraguassa. Jos Venezuelassa nyt kuolee lapsia nälkään se on imperialismin syytä pakotteiden takia, jos sairaaloissa ei ole lääkkeitä, koska tehottomuudessa lääketeollisuus on nyt Venezuelassa olematonta, niin se on muiden eikä oman politiikan syyttä. Maduron hallinto on takavarikoinut yksityiset lääketehtäät, jotka myöhemmin ovat joko menneeet konkurssiin tai näiden tuotanto laskenut huomattavasti.

Nicaraguassa on kopioitu kuubalaisten ja venezuelalaisten selittelytyyli. USA:n hallinto lisäsi Ortegan pojan Laureano Ortegan listaan nicaragualaisista, jotka ovat pakotteiden alaisina ja isä Ortega eilen puhui vihaisena kuinka USA:n hallinto asettaa pakotteita Nicaragualle. Poikansa nimi on Laureano eikä Nicaragua. Venezuelassa ja Nicaraguassa Maduro ja Ortega eivät epäröi käskeä omia kannattajiaan ja asevoimiaan ampumaan mielenosoittajia. Kriittisillä hetkillä ei pidä unohtaa kenellä on mainituissa maissa valta ja miten sitä valtaa on käytetty omaa kansaa vastaan.

Tiistaina Venezuelan armeijan tankki ajoi mielenosoittajien päälle. Toimittaja kysyi Uruguayn entiseltä presidentiltä José Mujicalta, että mitä mieltä hän oli siitä, että tankki ajoi ihmisten päälle. Mujica vastasi toimittajalle, että se joka lähtee kadulle tietää riskistä! Mujica vastaus tyrmistyttää.  Tankin kuljettaja ja Maduro ei ole vastuussa vaan mielenosoittajat!

Kahdessa päivässä kaksi mielenosoittajaa on kuollut ammuskelussa Maduron kannattajien ja opposition välillä. Satoja ihmisiä on haavoitunut  tai vammautunut ja satoja on pidätetty. Haavoittuneissa on useita toimittajia. Tähän lisätään ne sadat venezuelalaiset, jotka ovat kuolleet aiemmin vastustaen Maduron politiikkaa. Nyt moni on huolissaan vilpillisillä vaaleilla valitun presidentin turvallisuudesta, mutta juuri tuo "presidentti Maduro" kuuluisi olla vankiloissa toistuvien ihmisoikeurikosten takia.

Venezuelan tapahtumista liikkuu monenlaisia huhuja, kuten se, että Maduro oli tiistaina pakenemassa Kuubaan, mutta venäläiset tai kuubalaiset estivät sen. Toiset taas väittävät, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi lähettänyt Madurolle lentokoneen pakomatkaa varten. Sanotaan, että Kiina ja Venäjä ovat sopineet jo Guaidón kanssa taloudellisista seikoista.

Huhujen keskellä on kuitenkin faktoja kuten se, että Maduron hallinto on tehnyt kaikkensa estääkseen toimittajia tekemästä työtänsä. (3.5. vietetään kansainvälistä lehdistovapauden päivää.)Toinen fakta on se, että Guaidó on pystynyt aktivoimaan venezuelalaisia kaduille ja hän liikkuu kaduilla vapaasti. Missä Maduro on? -Kuulemma jossain bunkkerissa.

Toimittajat Miguel Mora ja Lucía Pineda ovat yhä Ortegan vankiloissa ja se on väärin.

keskiviikko 1. toukokuuta 2019

Vappumarssilla Lohjan keskustassa

Olin vappumarssilla Lohjan keskustassa. Ennen marssia käytiin punaisten haudalla, jossa Leena Saari (sdp) piti puheen. Saari korosti oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Sankarihaudalla Nuutti Ruotsalainen (vas) puhui yhteiskunnan haasteista.

Nuutti Ruotsalainen (vas) puhumassa

Leena Sari (sdp)
Odotin näkeväni vähän ihmisiä, mutta ei, marssijoita olikin paljon. Juttelin yhden perheenäidin kanssa. Kysyin olikon marssi heidän vappuperinteeensä. Äiti sanoi, että se oli heidän ensimmäinen vappumarssinsa. Sanoin, että sama täällä.  Lapset olivat iloisia. Ihmiset  kadun varrella vilkuttivat ja hymyilivät. Yhden pitserian kohdalla henkilökunta tervehti minua, vaikka emme ole tuttuja. Marssinhan Leena Levonperän kanssa kulkueen ensimmäisinä airueina!Tori oli täynnä. Ensimmäinen puhuja oli uusi kansanedustaja Eveliina Heinäluoma Helsingistä. Eveliina puhui työntekijöiden pakkotyöllistämislain kumoamisesta, mistä hän sai raikuvat aplodit. Eveliina puhui myös ikäihmisten palvelun laadun parantamisesta. Eveliina oli puhujana mukava ja toivoa ja intoa täynnä.
Eveliina Heinäluoma puhumassa suurelle yleisölle Lohjan torilla.
Leena Levonperä, Eveliina Heinäluoma ja minä.

Tilaisuuden jälkeen ehdin kahville yhden ystävän kanssa. Tulomatkalla tiellä näkyi siellä täällä ilmapalloja ja vanhoja autoja. Selvä kevän merkki!